php hit counter

Menyoal Konsekuensi Penerjemahan Istiwa` (Bag.4)

Baca pembahasan sebelumnya Menyoal Konsekuensi Penerjemahan Istiwa` (Bag.3)   Makna “bersemayam” dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI (Kamus Bahasa Besar Indonesia) kata tersebut diartikan : semayam /se·ma·yam/, bersemayam /ber·se·ma·yam/ v 1 hor duduk: baginda pun – di atas singgasana dikelilingi oleh para menteri dan hulubalang; 2 hor berkediaman; tinggal:Sultan Iskandar Muda …

Read More »

Hak Warisan Adik Perempuan Berapa Bagian?

Hak Warisan Adik Perempuan Berapa Bagian? Saya laki-laki, mempunyai 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Calon ahli waris dari seorang Ibu. Menurut Ibu kami, adik perempuan kami mestinya mendapat ½  harta warisan karena laki-laki hanya Ashabah. Sementara sepengetahuan kami, perempuan menerima ½ bagian laki-laki. Bagaimana pendapat ustadz?  Dan apa …

Read More »

10 Kaidah dalam Menyucikan Jiwa (Bag. 2)

Baca pembahasan sebelumnya Sepuluh Kaidah dalam Menyucikan Jiwa (Bag. 1) Kaidah pertama: Tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa Sesungguhnya, tauhid adalah tujuan Allah Ta’ala ketika menciptakan kita, sebagaimana firman Allah Ta’ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ “Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat …

Read More »

Menyoal Konsekuensi Penerjemahan Istiwa` (Bag.3)

Baca pembahasan sebe;umnya Menyoal Konsekuensi Penerjemahan Istiwa` (Bag.2) Berikut ini beberapa nukilan dari para imam Salafush Sholeh tentang tafsir yang masyhur dari lafadz istawa ‘ala (اِسْتَوَى عَلَى)  dan makna bahasa dari Ahli bahasa Arab : Tafsir yang masyhur dari para Ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentang makna istawa ‘ala (اِسْتَوَى …

Read More »

Menangis dan Menceritakan Musibah Kepada Orang Lain

Salah satu tanda tinggi tauhid seseorang adalah menyandarkan diri kepada Allah. Allah adalah tempat paling pertama sebagai tempat ia mengadu semua permasalahannya, curhat dan bahkan menangis kepada Allah. Sebaliknya, salah satu tanda kurangnya tauhid seseorang adalah ia lupa kepada Allah. Ketika ada masalah, ia langsung mengadu kepada makhluk, mengadu kepada …

Read More »

Sunnah tapi Terabaikan #1: Istinsyaq ketika Wudhu

Sunnah tapi Terabaikan #1: Istinsyaq ketika Wudhu — Istinsyaq ketika wudhu termasuk bagian dari sunnah tapi terabaikan dalam pengamalannya oleh kebanyakan umat dalam bab thaharah. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung yang dilakukan dengan tarikan nafas ketika wudhu. (Mu’jam Mushthalahat wal Alfad zal-Fiqhiyyah, Mahmud Abdurrahman Abdul Mun’im, 1/165) …

Read More »

Menyoal Konsekuensi Penerjemahan Istiwa` (Bag.2)

Baca pembahasan sebelumnya Menyoal Konsekuensi Penerjemahan Istiwa` (Bag.1) Makna “ استوى على ” dalam bahasa Arab Lafazh istawa ‘ala (اِسْتَوَى عَلَى) secara bahasa Arab tidak mungkin dipahami kecuali bermakna عَلاَ  artinya: “ tinggi di atas ”, oleh karena itu dalam tafsiran Salafush Sholeh terhadap lafadz ini, tidaklah keluar dari …

Read More »

Wasiat Terakhir Rasulullah Saat Haji Wada’ Tahun 10 Hijriyah

Wasiat Terakhir Rasulullah Saat Haji Wada’ Tahun 10 Hijriyah — Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan risalah Islam, menyelesaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah ‘azza wajalla dengan sebenar-benarnya jihad, beliau mengumumkan dan memberitahukan kepada umatnya bahwa beliau akan melaksanakan Haji pada tahun kesepuluh—setelah menetap di Madinah …

Read More »

10 Kaidah dalam Menyucikan Jiwa (Bag. 1)

Pendahuluan Segala puji bagi Allah Ta’ala, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang paling mulia, penutup para rasul, teladan dan penyejuk mata kita, yaitu Nabi Muhammad bin ‘Abdullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau seluruhnya, serta semua orang yang berjalan di atas …

Read More »

Kenapa Seseorang Lari dari Anak, Istri, dan Orang Tuanya di Hari Kiamat?

Kejadian hari kiamat sangat dahsyat dan sangat sulit dibayangkan oleh akal manusia. Misalnya Allah jadikan anak kecil tiba-tiba menjadi beruban rambutnya karena dahsyatnya hari kiamat. Allah berfirman, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا “Bagaimana mungkin kalian bisa bertaqwa sementara kalian tetap kafir kepada hari kiamat yang menjadikan anak-anak …

Read More »